PK10计划

739239 期 第二名 正确率:88%
10 01 02 07 05 08 09 03 06 04
下期739240 剩余
00 : 00
北京PK10第二名计划表
期数 计划 状态
239-241
5,3,9,4,10
739239~739241期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
240 ? ?
238-240
8,4,5,3,2
739238~739240期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
739238 08 1期中
237-239
8,4,5,10,2
739237~739239期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
739237 10 1期中
234-236
7,9,2,6,1
739234~739236期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
739236 03
231-233
9,3,6,4,10
739231~739233期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
739233 01
228-230
2,3,6,1,4
739228~739230期计划分析
预测最大区间:5
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
739230 10
226-228
9,10,6,7,2
739226~739228期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
739227 06 2期中
223-225
9,6,4,2,10
739223~739225期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
739225 04 3期中
221-223
8,7,1,2,5
739221~739223期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
739222 01 2期中
220-222
5,3,8,1,10
739220~739222期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
739220 08 1期中
218-220
8,4,9,3,1
739218~739220期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
739219 01 2期中
217-219
7,4,8,2,6
739217~739219期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
739217 07 1期中
215-217
1,2,4,8,9
739215~739217期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
739216 08 2期中
214-216
3,8,5,1,6
739214~739216期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
739214 08 1期中
213-215
8,6,9,10,5
739213~739215期计划分析
预测最大区间:5
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
739213 08 1期中
211-213
7,5,10,1,2
739211~739213期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
739212 02 2期中
210-212
9,8,7,1,4
739210~739212期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
739210 08 1期中
209-211
4,9,7,5,6
739209~739211期计划分析
预测最大区间:5
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
739209 04 1期中
207-209
9,6,8,7,3
739207~739209期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
739208 03 2期中
206-208
9,4,8,5,7
739206~739208期计划分析
预测最大区间:5
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
739206 05 1期中
205-207
6,5,10,2,1
739205~739207期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
739205 06 1期中
204-206
8,7,10,3,5
739204~739206期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
739204 05 1期中
203-205
3,10,4,5,6
739203~739205期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
739203 10 1期中
200-202
7,4,6,10,8
739200~739202期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
739202 03
198-200
5,2,8,6,1
739198~739200期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
739199 05 2期中
196-198
7,3,9,10,4
739196~739198期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
739197 07 2期中
194-196
5,1,8,3,10
739194~739196期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
739195 05 2期中
192-194
10,7,4,2,8
739192~739194期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
739193 02 2期中
191-193
1,7,3,6,2
739191~739193期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
739191 02 1期中
189-191
9,1,3,7,10
739189~739191期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
739190 01 2期中
188-190
7,4,6,9,8
739188~739190期计划分析
预测最大区间:5
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
739188 06 1期中
187-189
4,6,1,2,5
739187~739189期计划分析
预测最大区间:5
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
739187 02 1期中
186-188
4,5,8,7,1
739186~739188期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
739186 04 1期中
185-187
1,6,3,10,8
739185~739187期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
739185 08 1期中
184-186
9,6,1,5,7
739184~739186期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
739184 01 1期中
182-184
7,5,6,10,8
739182~739184期计划分析
预测最大区间:5
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
739183 06 2期中
181-183
10,3,8,5,9
739181~739183期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
739181 03 1期中
180-182
9,3,5,4,10
739180~739182期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
739180 04 1期中
178-180
6,1,4,3,9
739178~739180期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
739179 04 2期中
176-178
8,7,4,6,5
739176~739178期计划分析
预测最大区间:4
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
739177 08 2期中
173-175
6,3,2,7,8
739173~739175期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
739175 05
172-174
10,5,9,8,6
739172~739174期计划分析
预测最大区间:5
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
739172 05 1期中
171-173
9,1,10,6,4
739171~739173期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
739171 06 1期中
169-171
4,8,10,1,9
739169~739171期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
739170 10 2期中
168-170
8,6,10,1,3
739168~739170期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
739168 01 1期中
167-169
10,9,2,7,4
739167~739169期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
739167 10 1期中
164-166
2,1,7,9,6
739164~739166期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
739166 01 3期中
163-165
10,4,1,2,8
739163~739165期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
739163 10 1期中
162-164
5,1,9,3,7
739162~739164期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:5,占比100%
双的个数:0,占比0%
739162 05 1期中
161-163
2,1,7,6,10
739161~739163期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
739161 01 1期中